Молитвы перед родами

Молитвы пред иконою Божией Матери «Помощница в родах»

Тропарь, глас 4-й

М а́ти Бо́га на́шего, во утро́бе заче́нши Христа́ Жизнода́вца, по́мощи в рожде́нии Того́ не потре́бовала еси́, те́мже ле́гце разреши́тися рабо́м Твои́м благослови́ и помози́, и младе́нцев и́х во вре́мя благопотре́бное роди́тися иму́щих, под покро́в Тво́й, я́ко Ма́терь, мо́лим, приими́: Ты́ бо еси́ в ро́дах Помо́щница, Засту́пница рабо́м Твои́м.

С ле́з Е́виных разреше́ние, проро́ческих писа́ний исполне́ние, от Ду́ха Свята́го Богомладе́нца заче́ншая, и во я́слех Вифлее́мских Того́ смире́нно роди́вшая, к Тебе́ прибега́ем я́ко Храни́тельнице же́н и младе́нцев, к Тебе́ воздыха́ем и Тя́ велича́ем: ра́дуйся, Благоутро́бная Ма́ти, в ро́дах Помо́щница.

П риими́, Госпоже́ Богороди́тельнице, сле́зная моле́ния рабо́в Твои́х, к Тебе́ притека́ющих. Зрим Тя на святе́й иконе во чре́ве нося́щую Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Христа́. А́ще и безболе́зненно родила́ еси́ Его́, оба́че ма́терния ско́рби ве́си и не́мощи сыно́в и дще́рей челове́ческих зри́ши. Те́мже те́пле припа́дающе к цельбоно́сному о́бразу Твоему́ и умиле́нно сей лобыза́юще, мо́лим Тя, Всеми́лостивая Влады́чице: нас, гре́шных, осужде́нных в боле́знех роди́ти и в печа́лех пита́ти ча́да на́ша, ми́лостивно пощади́ и сострада́тельно заступи́. Младе́нцы же на́ша, та́кожде и роди́вшия их, от тя́жкаго неду́га и го́рькия ско́рби изба́ви; да́руй им здра́вие и благомо́щие, да и пита́емии от си́лы в си́лу возраста́ти бу́дут, и пита́ющия их испо́лнятся ра́достию и утеше́нием, я́ко да и ны́не предста́тельством Твои́м из уст младе́нец и ссу́щих Госпо́дь соверши́т хвалу́ Свою́. О Ма́ти Сы́на Бо́жия! Умилосе́рдися на ма́тери сыно́в челове́ческих и на немощны́я лю́ди Твоя́: постига́ющия нас боле́зни ско́ро исцели́, належа́щия на нас ско́рби и печа́ли утоли́ и не пре́зри слез и воздыха́ний рабо́в Твои́х. Услы́ши нас в день ско́рби, пред ико́ною Твое́ю припа́дающих, и в день ра́дости и избавле́ния приими́ благода́рная хвале́ния серде́ц на́ших. Вознеси́ мольбы́ на́ша ко Престо́лу Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да ми́лостив бу́дет ко грехо́м и не́мощем на́шим и проба́вит ми́лость Свою́ ве́дущим и́мя Его́, я́ко да и мы, и ча́да на́ша, просла́вим Тя, Милосе́рдную Засту́пницу и ве́рную Наде́жду ро́да на́шего, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, в земно́й жи́зни нас не оставля́ющая! К кому́ моли́твы вознесу́, к кому́ сле́зы и воздыха́ния принесу́, а́ще не к Тебе́, всех ве́рных утеше́ние! Со стра́хом, ве́рою, любо́вию, Ма́ти Живота́, молю́: да вразуми́т Госпо́дь лю́ди правосла́вныя во спасе́ние, да даст ражда́ти нам чад Тебе́ и Сы́ну Твоему́ во благоугожде́ние, да соблюде́т нас в чистоте́ смире́ния, в наде́жде о Христе́ спасе́ния, и да́рует нам всем, в покро́вех благода́ти Твоея́, земно́е утеше́ние. Храни́ нас под се́нию ми́лости Твоея́, Пречи́стая, моля́щимся о ро́дах помози́, наве́тов злых свободи́, тя́жких бед, напа́стей и смерте́й отврати́. Даждь благода́тное прозре́ние, дух сокруше́ния о гресе́х, даждь зре́ти всю высоту́ и чистоту́ дарова́ннаго нам Христо́ва уче́ния; храни́ нас от поги́бельнаго отчужде́ния, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго успокое́ния и та́мо с возлю́бленными Твои́ми, со все́ми святы́ми просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 • Молитвослов
  • Молитвы
   • Молитвословия Триоди постной
   • Молитвословия Триоди цветной
   • Молитвы утренние
    • Начало
    • Молитва ко Пресвятой Троице
    • Псалом 50
    • Символ веры
    • Молитва 1-я, святого Макария Великого
    • Молитва 2-я, того же святого
    • Молитва 3-я, того же святого
    • Молитва 4-я, того же святого
    • Молитва 5-я, святого Василия Великого
    • Молитва 6-я, того же святого
    • Молитва 7-я, ко Пресвятой Богородице
    • Молитва 8-я, Господу нашему Иисусу Христу
    • Молитва 9-я, к Ангелу Хранителю
    • Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице
    • Молитвенное призывание святого, имя которого носишь
    • Песнь Пресвятой Богородице
    • Тропарь Кресту и молитва за Отечество
    • Молитва о живых
    • Молитва о усопших
    • Окончание молитв
   • Молитвы вечерние
    • Начальные молитвы
    • Молитва 1-я, святого Макария Великого, к Богу Отцу
    • Молитва 2-я, святого Антиоха, ко Господу нашему Иисусу Христу
    • Молитва 3-я, ко Пресвятому Духу
    • Молитва 4-я, святого Макария Великого
    • Молитва 5-я
    • Молитва 6-я
    • Молитва 7-я, святого Иоанна Златоуста (24 молитвы, по числу часов дня и ночи)
    • Молитва 8-я, нашему Иисусу Христу
    • Молитва 9-я, ко Пресвятой Богородице, Петра Студийского
    • Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице
    • Молитва 11-я, ко святому Ангелу хранителю
    • Кондак Богородице
    • Молитва святого Иоанникия Великого
    • Молитва святого Иоанна Дамаскина, которую, показывая на постель твою, говори:
    • И хотя лечь на постель, говори сии тропари:
    • Молитва Честному Кресту
    • Также, вместо прощения:
    • Молитва
    • Исповедание грехов повседневное
    • Когда отходишь ко сну, произноси:
   • Подготовка к Причащению
    • Канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу
    • Канон молебный ко Пресвятой Богородице, поемый во всякой скорби душевной и обстоянии
    • Канон Ангелу хранителю
    • Последование ко Святому Причащению
    • Благодарственные молитвы по Святом Причащении
    • ТРИ КАНОНА: покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу, ко Пресвятой Богородице и к Ангелу Хранителю
   • Часы Пасхи
    • Часы Святой Пасхи
   • Тропари
    • Тропари воскресные, восьми гласов
    • Тропари, кондаки, величания и задостойники на двунадесятые праздники
    • Тропари и кондаки дневные на всю седмицу
    • Тропари, кондаки и величания на праздники Господские, Богородичны, святых и икон Божией Матери
    • Тропари, кондаки и величания общие
   • Молитвы Богородице
    • Молитва пред иконой Божией Матери «Умиление»
    • Молитва пред иконой Божией Матери «Умягчение злых сердец»
    • Молитва пред иконой Божией Матери “Казанская”
    • Молитва пред иконой Божией Матери «Целительница»
    • Молитва пред иконой Божией Матери «Скоропослушница»
    • Молитва пред иконой Божией Матери «Феодоровская»
    • Молитва пред иконой Божией Матери «Прибавление ума»
    • Пресвятой Богородице в честь Ее иконы «Державная»
    • Пресвятой Богородице в честь Ее иконы «Владимирская»
    • Пресвятой Богородице в честь Ее иконы «Иверская»
    • Пресвятой Богородице в честь Ее иконы «Казанская»
    • Молитва ко Пресвятой Богородице
   • Молитвы святым
    • Святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову
    • Преподобному Серафиму Саровскому чудотворцу
    • Преподобному Силуану Афонскому
    • Благоверному князю Петру и княгине Февронии, Муромским чудотворцам
    • Святой блаженной Ксении Петербургской
    • Мученикам и исповедникам Гурию, Самону и Авиву
    • Святому пророку Захарии и Елисавете
    • Праведным богоотцам Иоакиму и Анне
    • Преподобному Сергию Радонежскому
    • Святителю Митрофану, Воронежскому чудотворцу
    • Великомученику Георгию Победоносцу
    • Архистратигу Божию Михаилу
    • Мученику Иоанну Воину
    • Святому великомученику Димитрию Солунскому
    • Великомученику Георгию Победоносцу
    • Святому благоверному князю Александру Невскому
    • Священномученику Ермогену, патриарху Московскому
    • Великомученику и целителю Пантелеимону
    • Преподобному Петру Афонскому
    • Молитва великомученице Анастасии Узорешительнице
    • Новомученикам и исповедникам Церкви Русской
   • Молитвы о упокоении
    • Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище
    • Молитвы о усопших
   • Молитвы на всякую потребу
    • Молитвы об исцелении болящих
    • Молитва на освящение всякой вещи
    • Молитвы перед началом и по окончании всякого доброго дела
    • Молитва при вкушении просфоры и святой воды
    • Молитвы перед и после вкушения пищи
    • Молитва от осквернения
    • Молитва о умножении любви и искоренении злобы
    • Молитва о ненавидящих и обидящих нас
    • Молитва о неверующих и о заблудших
    • Молитва при семейных несогласиях
    • Молитва супругов о даровании детей
    • Молитва перед началом обучения
    • Молитва о плохо учащемся отроке
    • Молитва беременных женщин о благополучном разрешении
    • Молитвы пред иконою Божией Матери «Помощница в родах»
    • Святой блаженной Ксении Петербургской
    • Молитва великомученика Феодора Стратилата
    • Молитва на нивах
    • Молитва на благословение сети, невода
    • Молитва на благословение стада
    • Молитва на устроение лодки
    • Молитва над гумном
    • Молитва над семенами
    • Молитва на насаждение виноградника
    • Молитва о в узах сущих
    • Молитва заключенного к Божией Матери
    • Молитва заключенного к Ангелу хранителю
    • Молитва узника в темнице заключеннаго
    • Молитва заключенного к святому Иоанну Предтече
    • Молитвы ко Господу о духовном отце
    • Молитва ко Пресвятой Богородице о духовном отце
    • Молитва за Отечество
    • Тропарь Святому и Животворящему Кресту и за Отечество
    • Молитва о спасении державы Российской и утолении в ней раздоров и нестроений
    • Молитвы ко Господу о чадах загубленных во утробе
    • Молитвенное последование с каноном покаянным о грехе убийства чад во утробе (аборте)
  • Каноны
   • Канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу
   • Канон молебный ко Пресвятой Богородице, поемый во всякой скорби душевной и обстоянии
   • Канон Ангелу хранителю
   • ТРИ КАНОНА: покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу, ко Пресвятой Богородице и к Ангелу Хранителю
   • Канон Пасхи
   • Канон Честному и Животворящему Кресту Христову
   • Канон за болящего
   • Каноны Божией Матери
    • Канон молебный ко Пресвятой Богородице, поемый во всякой скорби душевной и обстоянии
    • Канон Пресвятой Богородице пред иконой «Одигитрия»
   • Каноны святым ангелам
    • Канон Ангелу хранителю
    • Канон святым Небесным Силам
   • Каноны святым
    • Канон святому Иоанну Предтече
    • Канон святителю Николаю Чудотворцу
    • Канон святым апостолам
    • Канон всем святым
   • Великий канон Андрея Критского
    • Великий канон Андрея Критского, читаемый в понедельник первой седмицы Великого поста
    • Великий канон Андрея Критского, читаемый во вторник первой седмицы Великого поста
    • Великий канон Андрея Критского, читаемый в среду первой седмицы Великого поста
    • Великий канон Андрея Критского, читаемый в четверг первой седмицы Великого поста
    • Великий канон Андрея Критского, читаемый в четверг пятой седмицы Великого поста
  • Акафисты
   • Акафисты Господу
    • Акафист Сладчайшему Господу нашему Иисусу Христу
    • Акафист «Слава Богу за всё»
   • Акафисты Божией Матери
    • Акафист Пресвятой Богородице
    • Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Скоро­послуш­ница»
    • Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Всецарица»
    • Акафист Покрову Пресвятой Богородицы
    • Акафист Пресвятой Богородице пред иконами «Взыскание погибших» и «Всех скорбящих Радосте»
    • Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Неупиваемая Чаша»
    • Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Казанская»
    • Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Иверская»
    • Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Неопалимая Купина»
    • Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Нечаянная Радость»
    • Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Утоли моя печали»
   • Акафисты Ангелам
    • Акафист Ангелу Хранителю
    • Акафист Архангелу Божию Михаилу
   • Акафисты святым
    • Акафист святителю Николаю
    • Акафист преподобному Сергию Радонежскому, чудотворцу
    • Акафист преподобному Серафиму, Саровскому чудотворцу
    • Акафист благоверным князю Петру и княгине Февронии, Муромским чудотворцам
    • Акафист святителю Спиридону Тримифунтскому
    • Акафист великомученику и целителю Пантелеимону
    • Акафист блаженной Матроне Московской
    • Акафист мученикам Адриану и Наталии
    • Акафист апостолу Андрею Первозванному
    • Акафист мученицам Вере, Надежде, Любови и матери их Софии
    • Акафист великомученице Екатерине
    • Акафист святому мученику Трифону
    • Акафист святой блаженной Ксении Петербургской
    • Акафист святому великомученику Георгию Победоносцу
    • Акафист святому славному пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну
    • Акафист святой равноапостольной Марии Магдалине
    • Акафист святой великомученице Варваре
    • Акафист святому преподобному Иосифу, игумену Волоколамскому, чудотворцу
  • Псалтирь
   • Молитвы перед началом чтения Псалтири
   • Кафисма первая
   • Кафисма вторая
   • Кафисма третья
   • Кафисма четвертая
   • Кафисма пятая
   • Кафисма шестая
   • Кафисма седмая
   • Кафисма восьмая
   • Кафисма девятая
   • Кафисма десятая
   • Кафисма одиннадцатая
   • Кафисма двенадцатая
   • Кафисма тринадцатая
   • Кафисма четырнадцатая
   • Кафисма пятнадцатая
   • Кафисма шестнадцатая
   • Кафисма семнадцатая
   • Кафисма восемнадцатая
   • Кафисма девятнадцатая
   • Кафисма двадцатая
   • Молитвы по прочтении нескольких кафисм или всей Псалтири
   • О чтении Псалтири по усопшим
   • Указатель псалмов, читаемых в различных нуждах
   • Последование по исходе души от тела
  • Богослужение
   • Часы Святой Пасхи
   • Час девятый
   • Всенощное бдение
   • Час первый
   • Час третий
   • Чин изобразительных
   • Великое повечерие
   • Час шестой
   • Полунощница вседневная
   • Малое повечерие
   • Божественная литургия
   • Полунощница субботняя
   • Полунощница воскресная
   • Тропари
    • Тропари воскресные, восьми гласов
    • Тропари, кондаки, величания и задостойники на двунадесятые праздники
    • Тропари и кондаки дневные на всю седмицу
    • Тропари, кондаки и величания на праздники Господские, Богородичны, святых и икон Божией Матери
    • Тропари, кондаки и величания общие
Читайте также:
Богородичное правило: текст, как правильно читать, сколько дней

При перепечатке ссылка
на Православие.Ru обязательна

Молитва при родах

Родов боится почти каждая женщина: одни помнят боль предыдущих схваток и потуг, иные наслышаны от бабушек, подруг и соседок, как же тяжело рожать. Но, так или иначе, к этому событию готовятся абсолютно все и весьма разными способами. Кто-то ищет хорошего врача и роддом, кто-то узнает о средствах обезболивания при родах, кто-то бегает по магазинам, покупая пеленки, чепчики и комод в детскую комнату… Без спору все дела важны. Но главное в этой суете не забыть о молитве.

Верующая женщина хорошо знает, что без помощи Божьей ей не справиться. Молитва ее не покидает ни в дни подготовки к зачатию, ни в дни беременности, ни при родах. Многие может быть возразят: а как молиться при родах рожающей женщине? Ведь думать нужно о схватках, потугах… Святые отцы учат, что человек должен молиться каждую свободную минутку. Это относится и к роженице во время схваток. Чтение молитвы успокаивает, а ее сила невидимо помогает в самую трудную минуту.

Духовная подготовка

К родам нужно готовиться не только физически и психологически, но и духовно. Что это значит? Беременная женщина должна обязательно перед родами посетить храм, побыть на службе, исповедаться и причаститься Христовых Таин. В независимости от того, как вы «носите» своего малыша, роды могут быть непредсказуемы. И не всегда врачи в силах повлиять на исход родоразрешения. Всемилостив и всемогуч лишь Господь.

Еще несколько столетий назад, роженица не могла ни на кого положиться, кроме Бога. Знахарки-повитухи не приступали к беременной женщине, не помолившись. В углу перед иконами горела лампадка, а все близкие искренне молились. Сегодня же люди в основном полагаются на врачей, и только в крайних случаях вспоминают о молитве. Мало кто верит нынче в чудеса. А ведь они происходят. По вере нашей и будет нам. Известно немало случаев, когда молитва при родах творила чудеса: сильные родовые боли утихали, те, кто не мог разрешиться от бремени, разрешались, и даже кровотечения в родах останавливались.

Читайте также:
Можно ли причащаться и исповедоваться во время месячных

Кому молиться?

С давних времен из поколения в поколение передается традиция при родах молиться перед иконами Божьей Матери «В родах помощница», «Взыграние младенца», «Феодоровская», «Целительница», «Скоропослушница»… И это далеко не полный список, ведь Чудотворных икон в православной церкви много. Но главное не то, перед какой иконкой преклониться в молитве, главное – искренняя молитва. Молиться о роженице должны близкие люди. Хорошо на эти дни заказать в храме молебен, читать акафисты Божьей Матери и другим святым.

В первую очередь во всех скорбях мы обращаемся к Богородице. Она слышит нас и помогает. По своей чистоте и святости Пресвятая Дева родила Сына Божия безболезненно. Испытав же человеческие трудности, она понимает каждого из нас.

При родах также молятся Святой Великомученице Екатерине, Ксении Петербургской, Анастасии Узоразрешительнице. При трудных родах молитесь праведным Иоакиму и Анне, родителям Пресвятой Богородицы, Захарию и Елисавете, родителям Иоанна Предтечи. Обе супружеские пары до старости своей были бесплодны, однако не теряли веру и непрестанно молились, пока Господь не даровал им чадо.

Молитвы

Молитва ко Господу Иисусу Христу

Господи Иисусе Христе, Боже наш, от Предвечнаго Отца рожденный Сыне прежде век, и в последния дни, благоволением и содействием Святаго Духа, изволивый рождену быти от Пресвятыя Девы яко младенцу, повиену и положену во ясли. Сам Господи, в начале сотворивый человека и жену спрягай ему, заповедь дав им: Раститеся, и множитеся, и наполняйте землю; помилуй по велицей милости Твоей рабу Твою (имя), готовящуюся родити по заповеди Твоей. Прости ей вольныя и невольныя грехи, благодатию Твоею даруй ей силу благополучно разрешитися от бремене своего, сохрани сию и младенца во здравии и благомощии, огради я Ангелы Твоими и сохрани от неприязненнаго действия лукавых духов, и от всякия вещи злыя. Яко Благ и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь

Молитвы иконе Божией Матери «В родах Помощница»

Приими, Госпоже Богородительнице, слезная моления рабов Твоих, к тебе притекающих. Зрим тя на святей иконе во чреве носящую Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа. Аще и безболезненно родила еси Его, обаче матерния скорби веси и немощи сынов и дщерей человеческих зриши. Темже тепле припадающе к цельбоносному образу Твоему, и умиленно сей лобызающе, молим Тя, всемилостивая Владычице: нас грешных осужденных в болезнех родити и в печалех питати чада наша, милостивно пощади и сострадательно заступи, младенцы же наша, такожде и родившия их, от тяжкаго недуга и горькия скорби избави. Даруй им здравие и благопомощие, да и питаемии от силы в силу возрастати будут, и питающия их исполнятся радостию и утешением, яко да и ныне предстательством Твоим из уст младенец и ссущих Господь совершит хвалу Свою. О Мати Сына Божия! Умилосердися на матери сынов человеческих и на немощныя люди Твоя: постигающия нас болезни скоро исцели, належащыя на нас скорби и печали утоли, и не презри слез и воздыханий рабов Твоих. Услыши нас в день скорби пред иконою Твоею припадающих, и в день радости и избавления прийми благодарная хваления сердец наших. Вознеси мольбы наша ко престолу Сына Твоего и Бога нашего, да милостив будет ко грехом и немощем нашим и пробавит милость Свою ведущим имя Его, яко да и мы, и чада наша, прославим Тя, милосердную Заступницу и верную Надежду рода нашего, во веки веков.

Читайте также:
Благодарственные молитвы Господу Богу за все

О, Пресвятая Госпоже Владычице Богородице, в земной жизни нас не оставляющая! К кому молитвы вознесу, к кому слезы и воздыхания принесу аще не к Тебе, всех верных Утешение! Со страхом, верою, любовию, Мати Живота, молю: Да вразумит Господь люди православныя во спасение, да даст рождать нам чад Тебе и Сыну Твоему во благоугождение, да соблюдет нас в чистоте смирения, в надежде о Христе спасения, и дарует нам всем, в покровах благодати Твоея, земное утешение. Храни нас под сению милости Твоей, Пречистая, молящимся о родах помози, наветов злых свободи, тяжких бед, напастей и смертей отврати. Даждь благодатное прозрение, дух сокрушения о гресех, даждь зрети всю высоту и чистоту дарованнаго нам Христова учения; храни нас от погибельнаго отчуждения. Да вси, благодарне воспевающе величия Твоя, сподобимся Небесного успокоения и тамо с возлюбленными Твоими, со всеми святыми прославим в Троице Единого Бога: Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице перед Ее иконой «Феодоровская»

Тропарь, глас 4-й: Пришествием честныя Твоея иконы, Богоотроковице, обрадованный днесь, богохранимый град Кострома, якоже древний Израиль к кивоту завета, притекает ко изображению лица Твоего и воплотившагося от Тебе Бога нашего, да Твоим Матерним к нему предстательством присно ходатайствуеши всем под сень крова Твоего прибегающим мир и велию милость.

Кондак 1-й: Взбранней Воеводе, Пренепорочней Деве Богородице, Заступнице нашей и Предстательству христиан непостыдному, явлением чудныя иконы Своея радование подавшей земле Российстей и вся верныя чада Церкве просветившей, благодарение усердно приносим Ти, Богородице, и припадающе пречудному образу Твоему, умильно глаголем. Спаси, Госпоже, и помилуй рабы Твоя, зовущия: Радуйся, Матерь Божия, Предстательнице и Заступнице наша усердная.

Молитва: К кому воззову, Владычице, к кому прибегну в печали моей; к кому принесу слезы и воздыхания моя, аще не к Тебе, Царице Небеси и земли: кто исторгнет мя от тины грехов и беззаконий, аще не Ты, о Мати Живота, Заступнице и Прибежище рода человеческаго. Услыши стенание мое, утеши мя и помилуй в горести моей, защити в бедах и напастях, избави от озлоблений и скорбей, и всяких недугов, и болезней, от враг видимых и невидимых, умири вражду стужающих мне, да избавлен буду от клеветы и злобы человеческия; такожде от своея ми плоти гнусных обычаев свободи мя. Укрый мя под сению милости Твоея, да обрящу покой и радость и от грехов очищение. Твоему Матернему заступлению себе вручаю; буди мне Мати и надеждо, покров, и помощь, и заступление, радость и утешение, и скорая во всем Помощнице. О, чудная Владычице! Всяк притекает к Тебе, без Твоея всесильныя помощи не отходит; сего ради и аз недостойный к Тебе прибегаю, да избавлен буду от внезапныя и лютыя смерти, скрежета зубнаго и вечнаго мучения. Небесное же Царствие получити сподоблюся и Тебе во умилении сердца реку: Радуйся, Мати Божия, Предстательница и Заступница наша усердная, во веки веков. Аминь.

Молитва при родах

О, Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, и прииди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад все бедные дщери Евы. Вспомни, о Благословенная в женах, с какою радостию и любовию Ты шла поспешно в горнюю страну посетить сродницу Твою Елисавету во время ея беременности и какое чудесное действие произвело благодатное посещение Твое и в матери, и в младенце. И по неисчерпаемому благосердию Твоему даруй и мне, уничиженней рабе Твоей, разрешитися от бремени благополучно; даруй мне сию благодать, чтобы дитя, покоящееся теперь под моим сердцем, пришедши в чувство, с радостным взыгранием, подобно святому младенцу Иоанну, поклонялось Божественному Господу Спасителю, Который из любви к нам, грешным, не возгнушался и Сам стать Младенцем. Неизглаголанная радость, которою преисполнилось девственное Твое сердце при воззрении на новорожденного Твоего Сына и Господа, да усладит скорбь, предстоящую мне среди болезней рождения. Жизнь мира, мой Спаситель, рожденный Тобою, да спасет меня от смерти, пресекающей жизнь многих матерей в час разрешения и да причтет плод чрева моего к числу избранных Божиих. Услыши, Пресвятая Царице Небесная, смиренную мольбу мою и призри на меня, бедную грешницу, оком Твоея благодати; не постыди моего упования на Твое великое милосердие и осени меня. Помощница христиан, Исцелительница болезней, да сподоблюсь и я испытать на себе, что Ты — Матерь милосердия, и да прославлю всегда Твою благодать, не отвергшую никогда молитвы бедных и избавляющую всех призывающих Тебя во время скорби и болезней. Аминь.

Читайте также:
Псалом 34: текст молитвы на русском, для чего читают

Не обязательно молиться именно эти молитвы, стоя перед определенной иконой. Молитесь «Отче наш…», произносите Иисусову молитву, молитесь своими словами, прося помощи в родах.

Помните, спасение женщины, по промыслу Божьему, – в чадородии. Поверьте, Бог не оставит нас на пути к спасению!

Красивые христианские имена для мальчиков

3 июня 2020 в 0:15

В православной традиции мальчиком принято давать имена Святых, чью память празднуют в день рождения ребенка. На данный момент по православным Святцам есть огромный выбор разных христианских имен, причем имен мальчиков значительно больше, чем девочек. Если вы хотите дать ребенку христианское имя, то вы можете изучить православные Святцы и подобрать для себя подходящий вариант. Были традиции, когда ребенку давали имя по дате рождения или на 8-й день после рождения. Сейчас многие церкви разрешают брать любое имя месяца из Святцев, главное, чтобы день Святого не прошел. Или же семья выбирает наиболее почитаемого в семейном кругу Святого.

Выбирая христианские имена мальчиков, не забудьте проверить созвучность имени мальчика с его фамилией и отчеством. Немаловажную роль играет и значение имен. Чтобы мальчик был смелым, мужественным и сильным его нужно наделить именем с аналогичным значением.

Если вы выбрали несколько имен и терзаетесь в сомнениях, запишите эти имена на лист бумаги и прочитайте вслух, желательно вместе с отчеством. Хорошо, если в этом деле у вас будут помощники в лице бабушек и дедушек. Они смогут помочь вам в этом нелегком деле. Специально для вас мы собрали все христианские имена мальчиков в один список. Надеемся, что нижеследующий список имен поможет вам с выбором.

Список христианских имен для мальчиков и их значения:

 • Андрей — Муж, мужчина
 • Адам — Человек, вылепленный из красной глины
 • Алексей — Защищающий
 • Афанасий — Бессмертие
 • Александр — Защищающий людей
 • Аркадий — Житель Аркадии
 • Анатолий — Житель Востока
 • Аристарх — Отличный военачальник
 • Аввакум — Божья любовь
 • Аверкий — Удаляющий
 • Арсений — Сильный духом, мужественный
 • Авраам — Множественный отец
 • Агапий — Любовный
 • Агафон — Милосердный, добрый
 • Алфей — Переменчивый
 • Антип — Крепкий
 • Антон — Цветущий
 • Аполлон — Губительный
 • Арий — Львиный
 • Аристоклий — Чудесный
 • Артем — Сильный, здоровый
 • Артемон — Парус
 • Астерий — Звезда
 • Аффоний — Изобилие
 • Ахилл — Скорбящий
 • Богдан — Господом дарованный
 • Борис — Борющийся
 • Варлаам — Сын Господа
 • Виктор — Победитель
 • Владислав — Славой владеющий
 • Вячеслав — Славный воин
 • Вадим — Привлекательный
 • Вениамин — Ребенок десницы
 • Валентин — Крепкий
 • Валерий — Принадлежит к роду Валериев
 • Варфоломей — Сын Птолемея
 • Варнава — Утешающий
 • Венедикт — Благословенный
 • Василий — Царь
 • Викентий — Побеждающий
 • Виссарион — Дремучий, лесной
 • Владимир — Владеющий миром
 • Виталий — Здоровый, жизненный
 • Всеволод — Всевластие
 • Власий — Неповоротливый
 • Георгий — Возделывающий землю, земледелец
 • Гавриил — Помощник Господа
 • Герман — Единокровный
 • Григорий — Неспящий, бодрствующий
 • Геннадий — Благородное происхождение
 • Гордей — Гордый
 • Герасим — Уважающий
 • Глеб — Божий наследник
 • Дмитрий — Посвященный Деметре
 • Давид — Любимый
 • Денис — Весельчак
 • Даниил — Мой судья – Господь
 • Демид — Забота Господа
 • Демьян — Посвященный Дамии
 • Елисей — Спасение – это Господь
 • Егор — Земледелец
 • Ефрем — Урожайный, плодовитый
 • Евдоким — Славный
 • Евграф — Хорошо пишущий
 • Евсей — Благочестивый
 • Емельян — Принадлежит Емилию
 • Евгений — Благородный
 • Евстахий — Твердостоящий
 • Ефим — Благодушный
 • Евтихий — Радостный, счастливый
 • Евтропий — Благовоспитанный
 • Елеазар — Помогающий Богу
 • Елладий — Житель Эллады
 • Епифаний — Явившийся
 • Ермил — Обитает в роще Гермеса
 • Ермолай — Вестник
 • Ермей — Прибыльный
 • Елевферий — Вольный, свободный
 • Ефросиний — Благомыслящий
 • Захар — Божья память
 • Зиновий — Праведник
 • Зосима — Жизненный
 • Иван (Иоанн) — Благодать Божья
 • Исаак — Смешной
 • Игнат — Пламенный
 • Игорь — Воинский
 • Ипполит — Коней распрягающий
 • Иннокентий — Праведный, невинный
 • Иларион — Радость
 • Илья — Божья крепость
 • Иосиф — Приумноженный
 • Ираклий — Слава Геры
 • Исмаил — Господь слышит
 • Касьян — Пустой
 • Кирилл — Владеющий
 • Климент — Смилостивившийся
 • Клавдий — Хромой
 • Константин — Устойчивый, постоянный
 • Кондрат — Копейщик
 • Корнелий — Кизил
 • Лев — Лев
 • Лазарь — Помощник Бога
 • Лаврентий — Лавровый
 • Леонид — Подобен царю зверей
 • Лука — Житель Лукании
 • Лукьян — Светлый
 • Макар — Блаженный
 • Маврикий — Темный
 • Максим — Величайший
 • Михаил — Похожий на Бога
 • Марк — Увядающий
 • Маркелл — Посвященный Марсу
 • Маркиан — Принадлежит Марку
 • Матвей — Богодарованный
 • Мефодий — Упорядоченный
 • Мирон — Благоухающий
 • Моисей — Дитя, ребенок
 • Николай — Победитель
 • Назар — Посвященный Господу
 • Наум — Утешение
 • Нестор — Возвратившийся
 • Никифор — Триумфатор
 • Никита — Победитель
 • Никон — Видящий победы
 • Онисим — Полезный
 • Олег — Праведный, священный
 • Орест — Горный
 • Панкрат — Всесильный
 • Павел — Младший
 • Пантелеймон — Всемилостивый
 • Парамон — Стабильный
 • Пахом — Статный, широкоплечий
 • Петр — Скала, камень
 • Пинна — Перламутровая раковина
 • Поликарп — Много плодов
 • Понтий — Морской
 • Прокл — Дальний
 • Прокоп — Преуспевающий
 • Прохор — Управляющий хором
 • Платон — Широкоплечий
 • Рафаил — Целительный
 • Роман — Из Рима, римский
 • Родион — Геройский
 • Ростислав — Растущая слава
 • Самуил — Богом услышанный
 • Савва — Винный
 • Станислав — Установивший славу
 • Серафим — Огненный
 • Сергей — Высокий
 • Семен — Услышанный
 • Соломон — Мирный
 • Софрон — Здравая мысль
 • Спиридон — Надежный
 • Степан — Венец
 • Тарас — Бунтарский
 • Тимофей — Бога почитающий
 • Тихон — Судьбоносный
 • Терентий — Растирающий
 • Трифон — Шикарный, роскошный
 • Трофим — Кормящий, кормилец
Читайте также:
Благодарственные молитвы Господу Богу за все

На букву У, Ф

 • Уриил — Божий свет
 • Фадей — Хвала
 • Феликс — Счастливый
 • Федор — Дар Господа
 • Филимон — Любящий
 • Феодосий — Данный Господом
 • Федот — Дарованный Богом
 • Филарет — Добродетельный
 • Филипп — Любит лошадей
 • Фома — Близнец
 • Харитон — Благодать

На букву Ю, Я

 • Юрий — Земледелец
 • Юлиан — Принадлежит к роду Юлиев
 • Ярослав — Обладает яркой славой
 • Яков — Следует по пятам, неотстающий

Имя для мальчика. Все православные мужские имена

Аарон Або Аввакум Августин Авда Авделай Авдиес Авдиисус Авдий Авдикий Авдифакс Авдон Авель Авенир Аверкий Авив Авид Авим Авксентий Авксивий Авкт Авраам Авраамий Аврамий Аврикий Автоном Авудим Авундий Авций Агав Агавва Агапий Агапион Агапит Агарнасе Агафангел Агафодор Агафон Агафоник Агафопод Агафопус Аггей Аглаий Агн Агриколай Агриппа Агриппин Адавкт Адам Аделфий Адельфий Адриан Аетий Аза Азадан Азария Азат Аифал Акакий Акепсий Акепсим Акила Акиндин Акутион Алвиан Александр Александрион Алексий Алим Алипий Алкивиад Аллма Алоний Алпсидий Алфей Алфий Амандин Амвросий Аммия Аммон Аммоний Аммун Амонит Амос Амплий Амун Амфиан Амфил Амфилохий Анаклет Анания Анастасий Анастасо Анатолий Ангелий Ангелис Ангеляр Ангий Андрей Андромах Андрона Андроник Анект Анемподист Аникита Анин Антигон Антилин Антиох Антипа Антипатр Антоний Антонин Антонй Анувий Анф Анфим Анфион Анфир Анфон Апам Апеллес Апеллий Аполлинарий Аполлон Аполлоний Аполлос Аппион Апполос Априон Апрониан Аргир Ардалион Арефа Ариан Арий Арис Аристарх Аристион Аристовул Аристоклий Аркадий Армодий Аронос Арпила Арсакий Арсений Артема Артемидор Артемий Артемон Архелай Архилий Архипп Архонтион Арчил Асинкрит Аскалон Асклипиад Асклипий Асклипиодот Астерий Астий Астион Аттал Аттий Аттик Афанасий Афиней Афиноген Афинодор Афоний Афраат Афре Африкан Афродисий Аффоний Ахаз Ахаик Ахеменид Ахила Ахилла Ахиллес Ахиллий Ахия Ахмет

Бакар Бардзим Бидзин Богдан Боголеп Борис Боян

Вавила Вадим Вакх Валент Валентин Валериан Валерий Ваптос Варадат Варахиил Варахий Варахисий Варвар Варданий Варипсав Варисий Варлаам Варнава Варсава Варсимей Варсис Варсонофий Варул Варух Варфоломей Вас Василид Василий Василиск Василько Васой Васс Вассиан Вата Вафусий Вахтанг Вахтисий Ваче Вевей Вендимиан Венедим Венерий Вениамин Венидикт Верк Ветран Вианор Виатор Вивиан Вигилий Викентий Виктор Викторин Вил Вирий Вирилад Виса Виссарион Вит Виталиан Виталий Витимион Виттий Вифоний Владимир Владислав Власий Воиф Вонифатий Восва Всеволод Вузирис Вукол Вусирис Вячеслав

Гавделас Гавдентий Гаведдай Гавиний Гавриил Гаиан Гаий Гай Галактион Галатиан Галик Галликан Гамалиил Гедеон Геласий Гемелл Геминиан Генефлий Геннадий Георгий Герасим Гервасий Геркулин Герман Гермоген Геронтий Гигантий Гимнасий Глеб Гликерий Гликон Гоброн Горазд Горгий Горгоний Гордиан Гордий Григори Григорий Гурам Гурий

Давид Давикт Дада Дадий Далмат Дамас Дамаскин Дамиан Данакт Даниил Дасий Дача Джуаншер Диадох Дидим Дий Дим Димитриан Димитрий Димитрион Диодор Диодот Диоклитиан Диомид Дион Дионисий Диор Диоскор Диоскорид Дисан Дисидерий Дифил Довмонт Додо Доментиан Дометиан Дометий Домн Домнин Донат Доримедонт Дорофей Дос Досифей Драгутин Дукитий Дула

Евагрий Евангел Еварест Еввентий Еввиот Еввул Евгений Евграф Евдемон Евдокий Евдоким Евдоксий Евелпист Евиласий Евкарпий Евклей Евкрат Евлалий Евлампий Евлогий Евмений Евн Евникиан Евноик Евод Евпл Евпор Евпрепий Евпроб Евпсихий Еврет Евсевий Евсевиот Евсевон Евсигний Евстафий Евстохий Евстратий Евсузий Евсхим Евсхимон Евтих Евтихиан Евтихий Евтропий Евфимий Евфрасий Евфросин Еглон Едесий Езекия Екдикий Екдит Ексакустодиан Елеазар Елевсипп Елевферий Елезвой Елен Елима Елисавета Елисей Елладий Еллий Елпидий Елпидифор Емилиан Епагаф Епафрас Епафродит Епенет Епиктет Епимах Епифаний Епполоний Еразм Ераст Ерм Ерма Ермей Ермий Ермил Ерминингельд Ермипп Ермоген Ермократ Ермолай Ерос Еспер Етимасий Еферий Ефив Ефрем

Завулон Закхей Занифа Захария Зевин Зенон Зина Зиновий Зинон Зоил Зорзис Зосима Зотик

Иадор Иакинф Иакисхол Иаков Иамвлих Ианикит Ианнуарий Иануарий Иасим Иасон Ивистион Ивхирион Игафракс Игнатий Игорь Иегудиил Иезекииль Иеракс Иеремиил Иеремий Иеремия Иерон Иероним Иерофей Иессей Изкриан Измарагд Израиль Изяслав Иисус Иконий Иларий Иларион Илиан Илий Илиодор Илиократ Илия Иллирик Именей Индис Инна Иннокентий Иоад Иоаким Иоанн Иоанн-Владимир Иоанникий Иоасаф Иов Иоиль Иона Иордан Иосиф Иосия Иотам Ипатий Иперехий Иперихий Ипполит Иракламвон Ираклемон Ираклеон Ираклид Ираклий Иринарх Ириней Ириний Иродион Исаак Исаакий Исавр Исаия Исакий Исе Исидор Исихий Иской Исмаил Истукарий Исхирион Иувеналий Иувентин Иуда Иулиан Иулий Иуст Иустин Иустиниан

Читайте также:
Можно ли причащаться и исповедоваться во время месячных

Кайхосро Каллимах Каллиник Каллиопий Каллист Каллистрат Калуф Кандид Кандидий Кантидиан Кантидий Капик Капитон Карион Карп Картерий Кассиан Кассиодор Каст Кастин Кастор Касторий Кастрикий Кастул Катерий Катун Кварт Квинт Квинтилиан Келестин Келсий Кенсорин Керкан Кесарий Кесарь Киндей Кинтилиан Кинтион Кион Кипр Киприан Кир Кириак Кирик Кирилл Кирин Кирион Кирмидола Кистион Кифа Клавдиан Клавдий Клеоник Клеопа Климент Кодр Кодрат Коинт Комасий Коммод Кондрат Конкордий Конон Констанс Константин Констанций Коприй Корив Корнилий Корнут Коронат Косма Крискент Крискентиан Крисп Кромит Кронид Кронин Кронион Кротат Ксанф Ксанфий Ксенофонт Куарт Кукша Кутоний Куфий

Лавр Лаврентий Лазарь Лампад Лаодикий Ларгий Лев Леввей Левий Левкий Леон Леонид Леонт Леонтий Ливерий Ликарион Лимний Лин Лисимах Лоллиан Лоллий Лоллион Лонгин Лот Луарсаб Лука Лукиан Лукий Лукиллиан Лупп

Мавр Маврикиан Маврикий Мавсима Маг Магн Маиор Маир Макарий Македон Македоний Макровий Максиан Максим Максимиан Максимилиан Мал Малахия Малх Мамант Маммий Мануил Мар Мардарий Мардоний Мариав Мариан Марин Марк Маркелл Маркеллин Маркиан Маркий Марон Марсалий Мартин Мартиниан Мартирий Мартирокл Маруф Марциал Матур Матфей Матфий Мегасий Медимн Медула Мекар Мел Меланипп Меласипп Мелевсипп Мелетий Мелиссен Мелитон Мелхион Мелхиседек Мемнон Мемсамбий Менандр Меней Менигн Меркурий Мертий Месир Мест Метрий Мефодий Миан Мигдоний Мил Милий Мимненос Мина Миней Минеон Минсифей Миракс Мириан Миридат Мирон Мисаил Митродор Митрофан Михаил Михей Мнасен Модест Моисей Мокиан Мокий Молий Момей Монагрей Мосхиан Мстислав Муко Мурин

Навкратий Назарий Наркисс Нарс Нарса Наталий Наум Нафанаил Неадий Неаний Неаниск Неарх Неас Нектарий Неон Неофит Нерангиос Нердон Нестав Нестор Несториан Ника Никазий Никандр Никанор Никита Никифор Никодим Никола Николай Никома Никон Никострат Никтополион Нил Нимфан Нир Нирса Нисий Ниссий Нит Нифонт Нонн

Олвиан Олег Олимп Олимпан Олимпий Олимпиодор Онисий Онисим Онисифор Онуфрий Оптат Ор Орентий Орест Орион Оропс Ортисий Осий Осия Острихий

Павел Павлин Павсакий Павсикакий Павсилип Павсирий Паисий Пактовий Паламон Палладий Палмат Памва Памво Памвон Памфалон Памфамир Памфил Панагиот Панкосмий Панкратий Пансофий Пансфен Пантелеимон Пантолеон Панфирий Панхарий Папа Папий Папила Папилин Папирин Папп Паппиан Паппий Парамон Пард Паригорий Пармен Пармений Парод Парсман Парфений Пасикрат Пассарион Пассик Патапий Патермуфий Патрикий Патров Патрокл Пафм Пафнутий Пахомий Певка Пелий Пеон Пергет Перегрин Персид Петр Петроний Петронилла Пигасий Пиерий Пимен Пинна Пинуфрий Пионий Пиор Пирр Пист Питирим Питирун Пиулий Платон Плотин Плутин Плутодор Полидор Полиевкт Полиен Поликарп Полихроний Полувий Помпей Помпиан Помпий Понтий Понтин Поплий Поплион Порфирий Потит Прилидиан Прим Приск Прискилла Пров Провий Прокесс Прокл Прокопий Прокул Проп Прот Протасий Протерий Протион Протоген Протолеон Прохор Псой Публий Пуд Пуллий Пуплий

Равула Ражден Разумник Рамаз Рафаил Реас Ревкат Ревокат Ригин Рикс Римма Рин Родиан Родион Родопиан Роман Ромил Ростислав Рустик Руф Руфа Руфин Руфиниан

Савва Савватий Савел Саверий Савин Савиниан Садок Саис Сакердон Сакт Саламан Саламин Салон Самей Самон Сампсон Самуил Сарапавон Сарапион Сарвил Сармат Сармеан Сасоний Сатир Саторин Саторний Саторнил Саторнин Сатур Сатурнил Сатурнин Святослав Севастиан Севериан Северин Севир Секунд Селафиил Селевк Селевкий Селиниас Селиний Сенатор Сеннис Сеннуфий Септимин Серапион Серафим Серафион Сергий Серид Серин Сивеиф Сивел Сигиц Сикст Сила Силан Силос Силуан Сильван Сильвестр Симеон Симон Симфориан Синезий Синесий Синетос Сионий Сисиний Сисой Смарагд Созонт Сократ Соломон Солохон Сонирил Сосипатр Соссий Сосфен Софония Софроний Спевсипп Спиридон Стаматий Стахий Стефан Стилиан Стиракий Стиракин Стирикт Стратон Стратоник Стратоника Стратонин Стратор Студий Суимвл Сухий

Таврион Талале Тарасий Тарах Таричан Татиан Татион Телесоф Телетий Терентий Тертий Тивуртий Тигрий Тимолай Тимон Тимофей Тиранн Тит Тифанитиан Тифой Тихик Тихон Транквиллин Триандафил Тривимий Трифиллий Трифон Троадий Трофим Турвон

Уалент Уалентин Уалериан Уалерий Уар Увеликий Узий Улкиан Урван Уриил Урпасиан Урсикий Усфазан

Фавий Фавмасий Фавст Фавстиан Фавстин Фаддей Фал Фалалей Фалассий Фантин Фанурий Фармуфий Фарнакий Фафуил Феаген Феион Фекл Феликиссим Феликс Фемелий Фемистоклей Феоген Феогнид Феогний Феогност Феодор Феодорит Феодосий Феодот Феодотион Феодох Феодул Феоид Феоклит Феоктирист Феоктист Феона Феопемпт Феопист Феопрепий Феосевий Феостирикт Феостих Феотекн Феотим Феотих Феофан Феофил Феофилакт Ферапонт Ферин Ферм Феспесий Фив Филагрий Филадельф Филакл Филарет Филеорт Филетер Филий Филик Филикс Филимон Филипп Филиппик Филит Филл Филогоний Филоктимон Филолог Филон Филонид Философ Филофей Филумен Финеес Фирм Фирмин Фирмос Фирс Фифаил Флавиан Флавий Флегонт Флор Флорентий Фока Фома Форвин Формилиан Фортунат Фортуниан Фостирий Фот Фотий Фотин Фронтасий Фрументий Фулвиан Фусик

Харалампий Харисий Харисим Харитон Херимон Хира Хрисанф Хрисанфий Хрисипп Хрисогон Хрисотель Христ Христодул Христофор Хрониктий Худион Хусдазад

Список православных имен для мальчиков по церковному календарю

Святцы являются источником мужских имен, наделенных особой энергетикой. Каждая мать хочет для своего малыша счастливой и легкой жизни, поэтому тщательно выбирает имя для новорожденного, обращаясь за помощью к церковному календарю. Считается, что мальчик, день ангела (именины) которого совпадает с числом его рождения, будет везучим и успешным человеком, которому всегда будет покровительствовать святой угодник, в честь которого он был наречен.

На сегодняшний день мужские имена Роман, Артем, Владимир, Максим, Александр и Алексей являются наиболее популярными. Часто родители нарекают своего сына православным именем, которое означает победу: Виктор, Никита, Николай. Красивые и редкие мужские варианты: Платон, Феодосий, Прокофий, Варлаам, Вениамин, Виссарион, Илларион. Исконно русские мужские имена: Владислав, Мстислав, Ярослав, Святослав, Вячеслав, Всеволод, Борис, Станислав, Ростислав.

 • 1. Как назвать сына по святцам?
 • 2. Список мужских православных имен по алфавиту
 • 3. Имена для мальчиков по церковному календарю

Имя ребенка должно быть созвучно с его отчеством и фамилией. Выбор зависит от даты рождения малыша, а также от предпочтений матери ребенка и современных тенденций.

Имянаречение по христианским канонам происходит на восьмой день после рождения младенца, но родители могут руководствоваться и ближайшими датами, если имена, которые указаны на эти числа, им не нравятся. Можно назвать мальчика именем того небесного покровителя, который наиболее почитается матерью и отцом ребенка.

Читайте также:
Молитвы от неприятностей на работе: чтобы все было хорошо и начальник не придирался

Крещение новорожденного обычно приходится на сороковой день после появления на свет, поэтому мальчику дают имя того святого угодника, который почитается по церковным канонам в этот день.

Родители не только должны знать характеристику имени, которым они решили назвать своего сына, но и внимательно изучить историю жизни святого, в честь которого они нарекли мальчика. Ребенок будет связан незримыми узами со своим небесным покровителем и сможет обратиться к нему, когда на душе будет особенно тяжело и вера в Бога ослабнет. Святой угодник поможет мужчине в любой ситуации и ниспошлет благословение и жизненную энергию для дальнейших свершений.

Священники настоятельно не рекомендуют нарекать ребенка в честь своих родственников, смерть которых была трагической, поскольку у мальчика будет трудная жизнь, и он может повторить их судьбу. Выбирать имена великомучеников также не рекомендуется, чтобы не обречь своего сына на жизнь, полную страданий и лишений.

В православном именослове числится более 1000 разнообразных вариантов, среди которых можно встретить множество благозвучных и современных. Святцы постоянно обновляются и дополняются именами святых новомучеников, которые были недавно канонизированы церковью, поэтому списки могут незначительно отличаться в различных редакциях.

Чаще всего в церковном календаре встречаются мужские православные имена следующего происхождения:

 • славянские;
 • греческие;
 • библейские (еврейские);
 • скандинавские;
 • латинские;
 • египетские.

Полный список вариантов со значениями представлен по алфавиту в таблицах ниже.

Имя Значение
Андрей Муж, мужчина
Адам Человек, вылепленный из красной глины
Алексей Защищающий
Афанасий Бессмертие
Александр Защищающий людей
Аркадий Житель Аркадии
Анатолий Житель Востока
Аристарх Отличный военачальник
Аввакум Божья любовь
Аверкий Удаляющий
Арсений Сильный духом, мужественный
Авраам Множественный отец
Агапий Любовный
Агафон Милосердный, добрый
Алфей Переменчивый
Антип Крепкий
Антон Цветущий
Аполлон Губительный
Арий Львиный
Аристоклий Чудесный
Артем Сильный, здоровый
Артемон Парус
Астерий Звезда
Аффоний Изобилие
Ахилл Скорбящий
Богдан Господом дарованный
Борис Борющийся
Варлаам Сын Господа
Виктор Победитель
Владислав Славой владеющий
Вячеслав Славный воин
Вадим Привлекательный
Вениамин Ребенок десницы
Валентин Крепкий
Валерий Принадлежит к роду Валериев
Варфоломей Сын Птолемея
Варнава Утешающий
Венедикт Благословенный
Василий Царь
Викентий Побеждающий
Виссарион Дремучий, лесной
Владимир Владеющий миром
Виталий Здоровый, жизненный
Всеволод Всевластие
Власий Неповоротливый
Георгий Возделывающий землю, земледелец
Гавриил Помощник Господа
Герман Единокровный
Григорий Неспящий, бодрствующий
Геннадий Благородное происхождение
Гордей Гордый
Герасим Уважающий
Глеб Божий наследник
Дмитрий Посвященный Деметре
Давид Любимый
Денис Весельчак
Даниил Мой судья – Господь
Демид Забота Господа
Демьян Посвященный Дамии
Елисей Спасение – это Господь
Егор Земледелец
Ефрем Урожайный, плодовитый
Евдоким Славный
Евграф Хорошо пишущий
Евсей Благочестивый
Емельян Принадлежит Емилию
Евгений Благородный
Евстахий Твердостоящий
Ефим Благодушный
Евтихий Радостный, счастливый
Евтропий Благовоспитанный
Елеазар Помогающий Богу
Елладий Житель Эллады
Епифаний Явившийся
Ермил Обитает в роще Гермеса
Ермолай Вестник
Ермей Прибыльный
Елевферий Вольный, свободный
Ефросиний Благомыслящий
Имя Значение
Захар Божья память
Зиновий Праведник
Зосима Жизненный
Иван (Иоанн) Благодать Божья
Исаак Смешной
Игнат Пламенный
Игорь Воинский
Ипполит Коней распрягающий
Иннокентий Праведный, невинный
Иларион Радость
Илья Божья крепость
Иосиф Приумноженный
Ираклий Слава Геры
Исмаил Господь слышит
Касьян Пустой
Кирилл Владеющий
Климент Смилостивившийся
Клавдий Хромой
Константин Устойчивый, постоянный
Кондрат Копейщик
Корнелий Кизил
Лев Лев
Лазарь Помощник Бога
Лаврентий Лавровый
Леонид Подобен царю зверей
Лука Житель Лукании
Лукьян Светлый
Макар Блаженный
Маврикий Темный
Максим Величайший
Михаил Похожий на Бога
Марк Увядающий
Маркелл Посвященный Марсу
Маркиан Принадлежит Марку
Матвей Богодарованный
Мефодий Упорядоченный
Мирон Благоухающий
Моисей Дитя, ребенок
Имя Значение
Николай Победитель
Назар Посвященный Господу
Наум Утешение
Нестор Возвратившийся
Никифор Триумфатор
Никита Победитель
Никон Видящий победы
Онисим Полезный
Олег Праведный, священный
Орест Горный
Панкрат Всесильный
Павел Младший
Пантелеймон Всемилостивый
Парамон Стабильный
Пахом Статный, широкоплечий
Петр Скала, камень
Пинна Перламутровая раковина
Поликарп Много плодов
Понтий Морской
Прокл Дальний
Прокоп Преуспевающий
Прохор Управляющий хором
Платон Широкоплечий
Рафаил Целительный
Роман Из Рима, римский
Родион Геройский
Ростислав Растущая слава
Самуил Богом услышанный
Савва Винный
Станислав Установивший славу
Серафим Огненный
Сергей Высокий
Семен Услышанный
Соломон Мирный
Софрон Здравая мысль
Спиридон Надежный
Степан Венец
Тарас Бунтарский
Тимофей Бога почитающий
Тихон Судьбоносный
Терентий Растирающий
Трифон Шикарный, роскошный
Трофим Кормящий, кормилец
Уриил Божий свет
Фадей Хвала
Феликс Счастливый
Федор Дар Господа
Филимон Любящий
Феодосий Данный Господом
Федот Дарованный Богом
Филарет Добродетельный
Филипп Любит лошадей
Фома Близнец
Харитон Благодать
Юрий Земледелец
Юлиан Принадлежит к роду Юлиев
Ярослав Обладает яркой славой
Яков Следует по пятам, неотстающий

В православном именослове встречаются не только старинные и редкие варианты, но и современные русские, которые входят в список самых популярных мужских имен.

На картинках представлены мужские святцы по церковному календарю (по месяцам). В великие церковные праздники (Рождество, Крещение, Сретение, Преображение) по православному календарю именины не отмечаются.

Православные имена мальчиков, которые родились в декабре, январе и феврале, по числам:

Варианты для мальчиков, рожденных в марте, апреле и мае:

Мужские имена по православному календарю для детей, рожденных в июне, июле и августе:

Как назвать сына, который родился осенью, при Крещении (сентябрь, октябрь, ноябрь):

Имена по святцам. Святцы: мужские и женские имена.

Январь

Февраль

Апрель

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Святцы, или как их еще называют – месяцеслов – это список святых, чтимых Православной церковью. Святцы составлены в виде календаря, где каждый день приурочен к поминовению какого-либо святого. В святцах

В православном энциклопедическом словаре, составленным священником Ярославом Шиповым, есть такое определение святцам.

Святцы – календарь с указанием имен празднуемых святых. По святцам определяется день именин (тезоименитства) всякого крещеного человека, то есть день памяти того святого, имя которого он носит.

В течение многовековой истории святцы пополнялись и пополняются именами святых Церковью при богослужениях.

В настоящее время практически на каждый день года в святцах есть имена нескольких и более святых. В современных церковных календарях содержится более 1000 имен святых. В основном это имена, имеющие славянское, греческое или древнееврейское происхождение.

Имена по святцам

В православной традиции выбирают имена по святцам. Ребенка называют в честь святого, в чей день памяти он родился или в честь святого, который упоминается в ближайшие ко дню рождения дни. Также ребенка иногда называют именем святого, который особо почитаем в семье. Иногда небесным покровителем считают того святого, житие которого ближе по душе или с кем связаны какие-то знаменательные события в жизни. Если ребенок назван не по святцам, то при Таинстве Крещения священники выбирают имя по церковному календарю, так как ребенок может быть назван только именем, которое указано в святцах. И чтобы не было путаницы в именах, православные люди предпочитают выбирать обычные (гражданские) имена по святцам также.

Считается, что человек, который носит имя определенного святого, находится под его особой защитой и покровительством. Православные люди молятся своему святому, просят его заступничества и помощи.

Имя, с которым ребенка крестили, затем употребляется в церковных и келейных молитвах, в упоминаниях о здравии или упокоении, заказе молебнов и других церковных требах.

Святцы используются в богослужении; они встречаются в церковных книгах: канониках, акафистниках, молитвословах. Однозначной, неизменяемой редакции святцев для церковных нужд не существует. Единственное обязательное правило для всех святцев – это употребление имен только тех святых, которые канонизированы Православной Церковью. То есть людей, которые своей праведной жизнью доказали свою веру и преданность Богу. Раннее до святцев использовали «диптихи» или «поминания».

При выпуске святцев или месяцесловов отдельными церковными изданиями к ним присоединяются статьи с определением смещения так называемых подвижных праздников. К ним относится: «Пасхалия зрячая» (определяет смещение церковных праздников относительно дня Пасхи), «ключ обращения индиктиона», «лунное течение».

Также в этих выпусках помещаются кондаки и тропари праздников. Как правило, они встречаются в месяцесловах, Типиконе, Следованной Псалтири, Молитвослове и Часослове.

Святцы: мужские имена и женские имена

На любой день календаря можно найти по святцам, как мужские, так и женские имена. Мужские имена в святцах, конечно, встречаются чаще, так как прославленных святых в истории Православной Церкви было больше со стороны мужчин. В святцах встречаются имена именно канонизированных святых. Но этот факт совершенно не умоляет женщину в глазах Церкви по сравнению с мужчиной. Совершенно ошибочно так воспринимать большее количество в святцах мужских имен по сравнению с женскими. Во-первых, человеком, который дал жизнь Иисусу Христу в миру, была женщина – Дева Мария. Именно за ее святость ей была дана такая благодать – родить младенца-Бога. И, именно, благодаря этому подвигу Девы Марии, человечество имеет возможность спастись. Во-вторых, подвиг скольких святых прошел незаметно для других людей, о которых ничего не известно. Подвиг женщины, матери обычно тихий, но ведь все святые были рождены именно благодаря своим матерям. Для Бога и мужчины и женщины имеют равнозначную ценность!

Святцы по месяцам

Женские и мужские имена в святцах расположены по месяцам и дням. Например, 1 января празднуется память сразу 7 святых: Ильи, Вонифатия, Прова, Ариса, Полиеввкта, Тимофея, Григория. В святцах встречаются иногда редкие мужские и женские имена. Но, надо отдать должное современной действительности, родители стали больше называть детей исконно русскими именами. Еще лет 20 назад встретить Евдокию, Луку, Савву, Дионисия, Марфу можно было достаточно редко, сейчас эти имена стали более употребительными.

Если Вы выбираете имя ребенка по святцам, ознакомьтесь, пожалуйста, с нашей редакцией святцев, совпадающей с Церковной редакцией (напомним, однозначной редакции святцев нет, обязательным является только упоминание канонизированных святых).

Святцы: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь.

Список имен при крещении в православии по месяцам, как выбирают и дают

Многие молодые родители сталкиваются с проблемами при выборе имени после рождения малыша. Некоторые называют своих деток в честь дедушек, бабушек и других ближайших родственников. Однако имена выбирают не только при рождении, но и при крещении малышей. Поэтому родителям, которые собираются крестить младенца, надо заранее разобраться с особенностями выбора имени при крещении.

Значение имени в православии

Прежде чем заняться крещением малыша, необходимо детальнее разобраться со значением имени в православной вере. Именно с приходом христианства языческие имена в миру стали менее популярными, так как люди чаще начали называть своих деток в честь святых, дни памяти которых совпадают или находятся рядом с датой рождения младенца. Люди считали, что этот святитель будет оберегать человека от бед и заболеваний. Даже в настоящее время верующие православные люди при рождении дают детям одно имя, а при крещении совершенно другое.

Многие православные называют малыша именем святого, так как считают это небесным оберегом. В давние времена считалось, что оно сможет защитить человека не только от бед и греха, но и от смерти, которая подобна той, как умер святой. Однако мнения на этот счет расходятся и по сей день. Некоторые уверены в том, что называть детей в честь мучеников нельзя.

Также покровителей по дате рождения часто считают идентификатором веры. Именно из-за этого христиан редко называют не православными наименованиями. Некрещенным людям, которые со временем крестились и переходили в православие, давали новое имя. Такая традиция существует и сейчас, но придерживаются ее не все. Она более распространена среди христиан, проживающих в западных странах.

Там людям дают христианские имена, которые произносятся в процессе проведения причастий, молитв и исповедей. Поэтому в любых странах часто встречаются священники, которых зовут Харитон или Владимир.

Сегодня модно давать людям сразу два имени. Первое используется в быту, а второе дается во время крещения. Православные имена используются нечасто, так как их произносят только перед причастием или на исповеди.

Как выбирают и дают в православных традициях имя для ребенка

Выделяют несколько способов, при помощи которых для мальчика и девочек выбирают православные имена:

 1. По Святцам. На Руси давно существовала традиция, согласно которой люди называли своих деток в честь святых. При этом выбиралось имя святителя, у которого день памяти находится близко ко дню рождения человека. Однако служители церкви советуют называть так деток только в том случае, если они будут в дальнейшем исповедоваться и регулярно посещать храм. Выбирать по Святителям надо очень осторожно. Рекомендуется подбирать наименования попроще, чтобы его было проще произносить. Поэтому не стоит называть малыша Филогонием или Полиевктом. Чтобы подобрать подходящее имя по Святцам, рекомендуется воспользоваться специальным сборником «Святцы», который насчитывает более полутора тысяч наименований.
 2. При помощи церковного календаря. Некоторые люди при подборе имен пользуются специальным церковным календарем. При использовании такого месяцеслова дата рождения не учитывается, так как людей крестят в церкви на восьмой и сороковой день. Поэтому при проверке имен в церковном календаре учитываются именно эти числа. Иногда на нужную дату нет подходящих наименований. В таком случае родителям придется прислушиваться к своей интуиции. Выбирая славянские названия, необязательно использовать их первоначальную форму, так как существуют более современные формы имен. Например, вместо Фотинии называют Светой, а вместо Георгия — Юрием.
 3. По советам служителя. Некоторые люди не могут самостоятельно выбрать подходящее православное имя для малыша. В таких случаях необходимо обратиться за помощью в храм к священнику. Он поможет определиться с выбором и подобрать что-то подходящее по Святцам или по датам в православном календаре.

Отличие небесного покровителя и ангела-хранителя

Ни один православный христианин не остается без Божьей помощи, если он искренне верит в Господа. С рождения каждому человеку дают Ангела-Хранителя, который оберегает от бед, уныния и грешных поступков. Именно он направляет человека на истинный путь. Считается, что количество небесных спутников зависит от предназначения человека. Например, люди, которые отреклись от Господа и живут неправильно, лишаются Ангела-Хранителя и остаются одни.

Однако помимо Ангелов-Хранителей, людям дают небесного покровителя. Этот святой имеет такое же имя, как и человек. Главным предназначением покровителя является то, что он должен ходатайствовать перед Господом за мирянина. Небесный покровитель дается человеку после крещения в зависимости от его православного имени, которое дается в зависимости от наименования святого или его даты почитания.

Покровитель дается человеку на всю жизнь и поэтому к выбору наименования при крещении необходимо отнестись ответственно.

Главной отличительной особенностью небесного покровителя является то, что это конкретная личность. Она имеет судьбу, характер и даже когда-то существовала в земной жизни. Ранее покровитель был обычным человеком, который впоследствии был канонизирован. Ангел-хранитель, в отличие от покровителя, никогда не существовал в земной жизни. Это безымянная и бесплотная сущность, наполненная силой и энергией. Она сопровождает человеческую душу как во время жизни, так и после смерти. Также Ангел-Хранитель будет предстательствовать перед Господом на Страшном Суде за человека, которого он охранял.

Выбор или смена имени во взрослом возрасте

В современном мире мода на имена меняется так же, как и на все другие тенденции. Некоторые молодые родители пытаются как-то выделить своего ребенка на фоне остальных и дают ему необычное имя.

При этом они не задумываются о том, какое влияние оно окажет на дальнейшую жизнь или как оно будет сочетаться с отчеством и фамилией.

Чаще всего такие необычные имена людям приходится поменять в сознательном возрасте. Поэтому необходимо выбирать менее необычные или созвучные с фамилией и отчеством наименования. Например, такие имена, как Акакий или Анемподист выбирать не стоит, несмотря на то, что они принадлежат известным святым. Они уже вышли из повсеместного употребления и поэтому использовать их не стоит. Предпочтительнее выбирать наименования, которые актуальны в настоящее время. Например, такими именами, как Михаил и Иосиф пользуются до сих пор.

Также чтобы выбрать другое имя, следует обратить внимание на апостолов. Люди часто называют своих детей Иоанном, Павлом или Петром. Это долговечные имена, которые остаются популярными по сей день. Среди женских святых, в честь которых называют девочек, можно выделить Марту, Оксану и Марфу.

Если при смене возникают проблемы, можно узнать совета у священника. Он поможет выбрать наиболее подходящее для человека православное имя.

Полный список церковных женских и мужских имен по месяцам

Прежде чем заняться крещением, необходимо детальнее изучить популярные крестильные имена, которые могут давать при крещении.

Именины в январе

Илья, Вонифатий, Пров, Арис, Полиевкт, Тимофей, Григорий, Стефан, Феодор, Феофан, Тихон, Антонина, Домна, Феофила, Аркадий, Никодим, Александр, Феоктист, Леонид, Иаков, Марк, Лука, Клеопа, Симеон, Варнава, Иосий, Фаддей, Анания, Гаий, Филолог, Лукий, Иасон, Сосипатр, Олимп, Тертий, Ераст, Куарт, Евод, Онисифор, Климент.

Именины в феврале

Макарий, Марк, Феодор, Петр, Николай, Евфрасия, Антоний, Арсений, Сава, Евфимий, Тимофей, Анастасий, Иоанн, Николай, Иаков, Петр, Евфимий, Мануил, Георгий, Леонтий, Сионий, Гавриил, Леонт, Парод, Ксенофонт, Мария, Аркадий, Иоанн, Анания, Петр, Симеон, Иосиф, Феодор, Давид, Исидор, Георгий, Кирилл, Мефодий, Евстафий, Иоанн, Александр.

Именины в марте

Феодор, Ермоген, Михаил, Павел, Мариамна, Мина, Лев, Владимир, Анна, Агапит, Флавиан, Косма, Иосиф, Владимир, Иоанн, Михаил, Виктор, Сергий, Андрей, Антипа, Параскева, Стефан, Николай, Елисавета, Ирина, Варвара, Филарет, Маврикий, Фотин, Феодор, Филипп, Фалассий, Лимний, Варадат, Афанасий, Евтропий, Клеоник, Василиск, Марфа, Михаил, Пиама, Зинон, Зоил.

Именины в апреле

Мария, Хрисанф, Дария, Клавдий, Илария, Иасон, Мавр, Диодор, Мариан, София, Иоанн, Матрона, Панхарий, Васса, Иннокентий, Гавриил, Параскева, Вафусий, Верк, Арпила, Авив, Агн, Реас, Игафракс, Иской, Сила, Сигиц, Сонирил, Суимвл, Ферм, Филл, Анна, Алла, Лариса, Моико, Мамика, Уирко, Анимаиса (Анимаида), Гаафа, Дуклида, Малх, Василий.

Именины в мае

Иоанн, Григорий, Виссарион, Виктор, Тамара, Зотик, Зинон, Акиндин, Севериан, Косма, Авксентий, Ианнуарий, Прокул, Соссий, Фавст, Дисидерий, Евтихий, Акутион, Феодор, Филиппия, Диоскор, Сократ, Дионисий, Алексий, Иоанн, Николай, Исакий, Аполлос, Кодрат, Максимиан, Тавифа, Георий, Авраамий, Иоанн, Александра, Анатолий, Протолеон.

Именины в июне

Патрикий, Акакий, Менандр, Полиен, Корнилий, Димитрий, Виктор, Антоний, Митрофан, Александр, Михаил, Матфий, Ипполит, Николай, Василий, Максим, Павел, Георгий, Онуфрий, Валентин, Калуф, Иоанн, Сергий, Патрикий, Акакий, Менандр, Полиен, Корнилий, Димитрий, Виктор, Антоний, Митрофан, Александр, Михаил, Матфий, Ипполит.

Именины в июле

Леонтий, Ипатий, Феодул, Никанор, Василий, Александр, Сергий, Агриппина, Александр, Алексий, Петр, Митрофан, Евстохий, Гаий, Провий, Лоллий, Урван, Артемий, Герман, Андрей, Марфа, Симеон, Николай, Александра, Алексий, Ольга, Татиана, Анастасия, Мария.

Именины в августе

Макрина, Дий, Серафим, Роман, Паисий, Стефан, Милица, Димитрий, Митрофан, Тихон, Илия, Константин, Николай, Александр, Георгий, Сергий, Иоанн, Феодор, Тихон, Косма, Евфимий, Петр, Алексий, Аврамий, Афанасий, Каллиник, Серафим, Феогност, Анатолий, Алексий.

Именины в сентябре

Андрей, Николай, Тимофей, Агапий, Фекла, Питирим, Агафоник, Зотик, Феопрепий, Акиндин, Севериан, Исаакий, Горазд, Макарий, Иоанн, Алексий, Александр, Михаил, Феодор, Иларион, Иерофей, Афанасий, Анфуса, Харисм, Неофит, Евлалия.

Именины в октябре

Евмений, Евфросиния, Иларион, Алексий, Петр, Амфилохий, Иоанн, Борис, Михаил, Владимир, Вениамин, Константин, Сергий, Ариадна, София, Ирина, Бидзина, Шалва, Элизбар, Кастор, Кодрат, Димитрий, Александр, Алексий, Константин, Иоанн, Маврикий, Василий, Владимир, Валентин, Андрей, Петр, Испатий, Даниил, Иосиф, Исаакий, Мелетий, Евсевий, Приск.

Именины в ноябре

Иоиль, Уар, Иоанн, Сергий, Клеопатра, Садок, Артемий, Николай, Герман, Зосима, Леонид, Александр, Михаил, Петр, Павел, Иларион, Павлин, Аркадий, Анатолий, Никандр, Киприан, Дамиан, Константин, Сергий, Василий, Феодор, Владимир, Николай, Иоанн, Александр, Димитрий.

Именины в декабре

Авдий, Варлаам, Иоасаф, Авенир, Филарет, Порфирий, Сергий, Михаилй, Иоанн, Константин, Александр, Игнатий, Симеон, Димитрий, Иаковй, Геннадий, Петр, Григорий, Вениамин, Герасим, Валентин, Леонид, Тимофей, Илиодор, Аза, Иларион, Адриан.

Что еще нужно знать

Выделяют несколько советов, которые следует учесть:

 • выбранное православное имя должно совпадать с наименованием святого;
 • во время выбора рекомендуется использовать православный календарь;
 • при подборе подходящего имени перед крещением следует проконсультироваться со священником.

Заключение

Не секрет, что при крещении человеку дается второе имя. Поэтому рекомендуется заранее разобраться, как назвать малыша, который будет креститься.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: